Компани
Компанийн нэр Төрөл Үйл ажиллагааны чиглэл
1 Гутал Хувьцаат компани Үл хөдлөх хөрөнгийн үйл ажиллагаа
2 Даланзадгадын дулааны цахилгаан станц Төрийн өмчит
3 Дархан гурил тэжээл Хувьцаат компани
4 Дархан Нэхий Хувьцаат компани Арьс ширний үйлдвэрлэл
5 Дархан Сэлэнгийн ЦТС Хувьцаат компани
6 Дархан Ус суваг Хувьцаат компани
7 Дархан хүнс Хувьцаат компани Хүнсний бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл
8 Дарханы Дулааны сүлжээ Төрийн өмчит
9 Дарханы ДЦС Төрийн өмчит
10 Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр Төрийн өмчит
11 Дулааны 4-р цахилгаан станц Төрийн өмчит
12 Дулааны цахилгаан станц-2 Хувьцаат компани
13 Е-Моние Хувьцаат компани
14 Женко Тур Бюро Хувьцаат компани Аялал, жуулчлалын агентлаг, аяллын оператор болон захиалгат бусад үйлчилгээний үйл ажиллагаа
15 Жуулчин говь Хувьцаат компани
16 Капитал Банк Банк Банк санхүүгийн үйл ажиллагаа
17 Капитрон Банк Банк Банк санхүүгийн үйл ажиллагаа
18 Кредит Банк Банк Банк санхүүгийн үйл ажиллагаа
19 Мандал женерал даатгал Даатгал
20 Материал импекс Хувьцаат компани
21 Махимпекс Хувьцаат компани мах махан бүтээгдэхүүн
22 Мерекс Хувьцаат компани
23 Миг Даатгал Даатгал
24 Могойн гол Хувьцаат компани Чулуун, хүрэн нүүрс олборлолт
25 Монгол даатгал Даатгал