• Кредит Банк ХХК
Танилцуулга
Мэдээлэл шинэчлэгдэж байна.
Үйл явдлын мэдээ
Мэдээлэл шинэчлэгдэж байна.
Компанийн засаглалын сургалтанд хамрагдсан байдал
Сургалтанд хамрагдагсдын нэрс Тийм

М. Юрьевич Волхов Кредит Банк ХХК-ийн ТУЗ -ийн дарга

Т. Олег Дмитриевич Кредит Банк ХХК-ийн ТУЗ -ийн гишүүн

С. Дмитрий Сергеевич Кредит Банк ХХК-ийн ТУЗ -ийн гишүүн

Т. Оюунчимэг Кредит Банк ХХК-ийн ТУЗ -ийн гишүүн

А. Цолмон Кредит Банк ХХК-ийн ТУЗ -ийн гишүүн

А. Юрьевич Мелехов Кредит Банк ХХК-ийн ТУЗ -ийн гишүүн