• Судалгааны тайлан
Компанийн засаглалын сургалтанд шинээр хамрагдсан хүмүүс
Сургалтанд хамрагдагсдын нэрс Тийм

Б. Должинсорогдог -ийн

П. Ариунбат -ийн

Ц. Хуншагнай -ийн

Д. Мөнхтуяа -ийн

Н. төмөрхуяг -ийн

Т. Пүрэвхатан -ийн

Я. Оюунтунгалаг -ийн

Ц. Нацагдорж -ийн

Я. Батцэцэг -ийн

Б. Анх-Оргил -ийн