Компани
Компанийн нэр Төрөл Үйл ажиллагааны чиглэл
1 Оюутолгой Бусад ХХК Зэс-алтны олборлолт