• Дархан Нэхий ХК
Танилцуулга
           Монгол улсын арьс ширний салбарын тэргүүлэх үйлдвэр  Дархан нэхий  хувьцаат компани  1972 оноос үйл ажиллагаа явуулж байгаа туршлагатай, том үйлдвэрийн нэг. Байгальд ээлттэй, хэмнэлттэй эко технологуудын ололтыг нэвтрүүлсэн. Евро стандартад нийцсэн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл явуулдаг. Үйлдвэрлэлийн хүчин чадал Бодын шир  боловсруулах үйлдвэр: Хоногт 1000 ширхэг буюу жилд 300000 ширхэг  бодын арьс боловсруулж хөх шир, краст, гутал цүнхний гүйцээн боловсруулсан арьс, хуулдсан арьсууд үйлдвэрлэнэ. Богийн арьс боловсруулах үйлдвэр: Хоногт 5000 ширхэг буюу жилд 1,5 сая  хонь ямааны арьс боловсруулж  хувцасны үслэг нэхий, савхи үйлдвэрлэнэ. Жижиг арьс боловсруулах үйлдвэр: Жилдээ 200000 ш...Дэлгэрэнгүй
ирхэг хурга , ишиг, туулай болон ангийн арьс боловсруулж  зах, дотор, шубны арьс үйлдвэрлэнэ. Оёдлын үйлдвэр: Жилд  0,5 сая ширхэг нэхий болон савхин  хувцас бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэнэ. Гутлын үйлдвэр: Жилд 0 ,5 сая хос өвөл, хавар намрын гутал үйлдвэрлэнэ.   Ажиллагсадын тоо  Салбартаа хамгийн өндөр цалин хангамжтай 500 гаруй мэргэшсэн  ажилтантай
Үйл явдлын мэдээ
Мэдээлэл шинэчлэгдэж байна.
Компанийн засаглалын сургалтанд хамрагдсан байдал
Сургалтанд хамрагдагсдын нэрс Тийм

Р. Сүмбэнхүү Дархан Нэхий ХК-ийн ТУЗ -ийн дарга

Б. Түвшин Дархан Нэхий ХК-ийн ТУЗ -ийн гишүүн

Д. Батжаргал Дархан Нэхий ХК-ийн ТУЗ -ийн гишүүн

Х. Золжаргал Дархан Нэхий ХК-ийн ТУЗ -ийн гишүүн

Ж. Баярсайхан Дархан Нэхий ХК-ийн ТУЗ -ийн гишүүн

Ш. Мөнгөндуулга Дархан Нэхий ХК-ийн ТУЗ -ийн гишүүн

Л. Оюунгэрэл Дархан Нэхий ХК-ийн ТУЗ -ийн гишүүн

Б. Гэрэлмаа Дархан Нэхий ХК-ийн ТУЗ -ийн гишүүн

Э. Батсайхан Дархан Нэхий ХК-ийн ТУЗ -ийн гишүүн