• Компанийн засаглал
Оюутолгойн далд уурхайн санхүүжилтийн төлөвлөгөөг өөрчлөхөөр болжээ Төрийн өмчит ХК-ийн засаглал Татварын ерөнхий газраас Оюутолгой компанид 649 тэрбум төгрөгийн татварын акт тавьсан бөгөөд тус компани 230 тэрбум төгрөгийг Төрийн санд ши
“Эрдэнэс-Тавантолгой” компанийг хаалттай хувьцаат компаниар бүртгэлээ Хувьцаат компанийн засаглал Хувьцаат компани болон үнэт цаасыг бүртгэсэнтэй холбогдуулан Хороо хууль тогтоомж болон эрх бүхий байгууллагаас мөрдүүлж буй дүрэм журам, ту
Тогтвортой ноолуур үйлдвэрлэлийг шинэ шатанд гаргалаа Монголын тогтвортой ноос ноолуурын салбарын зохион байгуулалтыг бэхжүүлэх, малчид, хоршоод, үйлдвэрүүд, гадаад зах зээлийн сурталчилгааны ха
Монгол Улсын зээлжих зэрэглэлийн төлөвийг "тогтвортой" болгож ахиуллаа Хувьцаат компанийн засаглал Эргэн төлөх төлбөрөөс гадна төсвийн гүйцэтгэл сайжирсан нь зээлийн нийт эрэлт хэрэгцээг багасгахад дэмжлэг болж байна.
Монгол Улсын зээлжих зэрэглэлийн төлөвийг "тогтвортой" болгож ахиуллаа Эргэн төлөх төлбөрөөс гадна төсвийн гүйцэтгэл сайжирсан нь зээлийн нийт эрэлт хэрэгцээг багасгахад дэмжлэг болж байна.
Монгол Улсын зээлжих зэрэглэлийн төлөвийг "тогтвортой" болгож ахиуллаа Эргэн төлөх төлбөрөөс гадна төсвийн гүйцэтгэл сайжирсан нь зээлийн нийт эрэлт хэрэгцээг багасгахад дэмжлэг болж байна.
Монгол Улсын зээлжих зэрэглэлийн төлөвийг "тогтвортой" болгож ахиуллаа Эргэн төлөх төлбөрөөс гадна төсвийн гүйцэтгэл сайжирсан нь зээлийн нийт эрэлт хэрэгцээг багасгахад дэмжлэг болж байна.
Монгол Улсын зээлжих зэрэглэлийн төлөвийг "тогтвортой" болгож ахиуллаа Банкний засаглал Эргэн төлөх төлбөрөөс гадна төсвийн гүйцэтгэл сайжирсан нь зээлийн нийт эрэлт хэрэгцээг багасгахад дэмжлэг болж байна.
Компанийн Засаглалын Үндэсний Зөвлөл компанийн засаглалын гэрчилгээ олгох сургалт
Сайн засаглал гэж юу болох, яагаад сэтгүүлчид үүнийг анхаарч үзэх ёстой вэ? Компанийн засаглалын талаарх сурвалжлах удирдамж -1
Орчин үе ба дотоод аудит сэдэв: илтгэгч ХХБ-н Ерөнхий Аудитор П.Гантуул Аудитын компанийн засаглал мэргэшсэн нягтлан бодох бүртгэл жилийн уулзалт-2017
Төрийн Өмчит Компанийн Засаглалыг сайжруулах дотоод аудитын үйл ажиллагааг бэхжүүлэх нь сэдэв: Илтгэгч КЗҮЗ-н Дарга Д.Ганбаяр Аудитын компанийн засаглал Мэргэшсэн нягтлан бодох бүртгэлийн Институт Жилийн уулзалт-2017
Компанийн засаглалын сургалтанд шинээр хамрагдсан хүмүүс
Сургалтанд хамрагдагсдын нэрс Тийм

Э. Баярмаа -ийн

О. Оюунцэцэг -ийн

Т. Сэржмядаг -ийн

Б. Түвшинбаяр -ийн

Б. Баярмаа -ийн

Э. Төгсжаргал -ийн

А. Баасандагва -ийн

Г. Хонгор -ийн

А. Энхжаргал -ийн

Ц. Долгор -ийн