• Могойн гол ХК
Танилцуулга
Могойн голын нүүрсний уурхай 1971 онд ашиглалтанд орсон. Могойн голын чулуун нүүрсний орд нь Хөвсгөл аймгийн Цэцэрлэг сумын нутагт орших ба Мөрөн хотоос баруун зүгт 223 км зайтай оршино. Ордын нийт нөөцийг 11441.6 мянган тонн гэж тооцоолсон.            Хөвсгөл аймгаас гадна Завхан аймгийн төв болон зүүн чиглэлийн сумдыг үндсэндээ нүүрсээр хангаж байна. Завхан аймгийн нутаг дэвсгэрт нүүрсний орд байхгүй тул энэ аймгийн хатуу түлшний хангамжийн асуудал нь Могойнгол уурхайн үйл ажиллагаатай салшгүй холбоотой байдаг юм.   "Могойн гол" нүүрсний орд газарт MV-000384 дугаарын лиценз бүхий 89.73 га талбайг эзэмшдэг.    Олборлолт:       - 2011 онд: 23 мян.тн     - 2012 онд: 37.7...Дэлгэрэнгүй
мян.тн   Завхан, Говь-Алтай аймгийг цахилгаан эрчим хүчээр хангах зорилгоор 60 мегаВт-ын хүчин чадалтай ДЦС барих шийдвэр гарч, Хятад улсын хөрөнгө оруулалттай “Шинэ Ази Майнинг” ХХК цахилгаан станцыг 2010-2011 онд барьж ашиглалтанд оруулахаар Монгол улсын ЗГ-тай гэрээ хийж, барилгын ажлаа эхлээд байна.
Үйл явдлын мэдээ
Могойн гол /MSE:BDL/ компани 2015 онд 1.49 тэрбум төгрөгийн борлуулалтын орлого олж, тайлант хугацаанд 79.49 сая төгрөгийн цэвэр ашигтай ажилласан юм.
Бусад үйл явдлын мэдээ
Компанийн засаглалын сургалтанд хамрагдсан байдал
Сургалтанд хамрагдагсдын нэрс Тийм

С. Цогтоо Могойн гол ХК-ийн ТУЗ -ийн дарга

Г. Цогбаяр Могойн гол ХК-ийн ТУЗ -ийн гишүүн

Р. Анхныбаяр Могойн гол ХК-ийн ТУЗ -ийн гишүүн

Г. Бадрал-Эрдэнэ Могойн гол ХК-ийн ТУЗ -ийн гишүүн

Н. Сүлдчимэг Могойн гол ХК-ийн ТУЗ -ийн гишүүн

Г. Гандэлгэр Могойн гол ХК-ийн ТУЗ -ийн гишүүн

Х. Ган-Очир Могойн гол ХК-ийн ТУЗ -ийн гишүүн

С. Сэлэнгээ Могойн гол ХК-ийн ТУЗ -ийн гишүүн

Я. Алагбанди Могойн гол ХК-ийн ТУЗ -ийн гишүүн

Ц. Бямбаа Могойн гол ХК-ийн ТУЗ -ийн гишүүн