• Олон нийттэй харилцах
Мэдээлэл ороогүй байна.
Компанийн засаглалын сургалтанд шинээр хамрагдсан хүмүүс
Сургалтанд хамрагдагсдын нэрс Тийм

Г. Даваадорж -ийн

Б. Цогзолмаа -ийн

Д. Содномдорж -ийн

Ц. Оюунцэцэг -ийн

Я. Эрхэмбаяр -ийн

М. Бат-Эрдэнэ -ийн

Т. Амартүвшин -ийн

Д. Болдбаатар -ийн

Б. Мянганбаяр -ийн

Л. Дариймаа -ийн