Сургалтанд хамрагдагсад

Овог, нэр Компани Албан тушаал Сургалтын байгууллага Гэрчилгээ авсан огноо
1 Ш. Батсүх Удирдлагын академи Удирдлагын академын дэргэдэх, төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат бус гишүүдийн холбоо 2019-03-17
2 Б. Баясгалан Удирдлагын академи Удирдлагын академын дэргэдэх, төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат бус гишүүдийн холбоо 2019-03-17
3 Ч. Жамбалсүрэн Удирдлагын академын дэргэдэх, төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат бус гишүүдийн холбоо 2019-03-17
4 Л. Эрдэнэдалай Сүлжээний урсгал ХХК Менежер Удирдлагын академын дэргэдэх, төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат бус гишүүдийн холбоо 2019-03-17
5 Д. Тэгшдэлгэр Худалдан авах ажиллагааны боловсрол төв Сургагч багш Удирдлагын академын дэргэдэх, төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат бус гишүүдийн холбоо 2019-03-17
6 Т. Мөнхжаргал Удирдлагын академын дэргэдэх, төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат бус гишүүдийн холбоо 2019-03-17
7 Н. Доржсүрэн Улаанбаатар Сонгдо Эмч Удирдлагын академын дэргэдэх, төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат бус гишүүдийн холбоо 2019-03-17
8 М. Жаргалсайхан Монголын Хуульчдын Холбоо Өмгөөлөгч Удирдлагын академын дэргэдэх, төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат бус гишүүдийн холбоо 2019-03-17
9 Д. Ганхуяг Баянзүрх эмнэлэг ТУЗ Гишүүн Удирдлагын академын дэргэдэх, төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат бус гишүүдийн холбоо 2019-03-17
10 О. Гэрэлтуяа East maven Гүйцэтгэх захирал Удирдлагын академын дэргэдэх, төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат бус гишүүдийн холбоо 2019-03-17
11 Д. Даваадулам МҮОНТ сэтгүүлч Удирдлагын академын дэргэдэх, төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат бус гишүүдийн холбоо 2019-03-17
12 Б. Эрдэнээ Удирдлагын академын дэргэдэх, төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат бус гишүүдийн холбоо 2019-03-17
13 Ц. Оюунтуяа Шагнаа ХХК менежер Удирдлагын академын дэргэдэх, төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат бус гишүүдийн холбоо 2019-03-17
14 О. Шинэбаяр Шагнаа ХХК менежер Удирдлагын академын дэргэдэх, төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат бус гишүүдийн холбоо 2019-03-17
15 Г. Батбаяр Тавин ус ХХК Гүйцэтгэх захирал Монголын Үндэсний Худалдаа Аж Үйлдвэрийн Танхим 2019-03-15
16 Б. Хүрэлхүү NCD групп гүйцэтгэх захирал Монголын Үндэсний Худалдаа Аж Үйлдвэрийн Танхим 2019-03-15
17 М. Ганбаатар Ногоон цагираг ХХК Гүйцэтгэх захирал Монголын Үндэсний Худалдаа Аж Үйлдвэрийн Танхим 2019-03-15
18 Б. Байгалмаа Монголын Үндэсний Худалдаа Аж Үйлдвэрийн Танхим 2019-03-15
19 Ц. Баттогтох Мандах Их Сургууль захирал Монголын Үндэсний Худалдаа Аж Үйлдвэрийн Танхим 2019-03-15
20 О. Лхагвацэдэн БХБЯ газрын дарга Монголын Үндэсний Худалдаа Аж Үйлдвэрийн Танхим 2019-03-15
21 П. Санчиргарав Даланзадгадын ДЦС ТӨХК эдийн засагч Монголын Үндэсний Худалдаа Аж Үйлдвэрийн Танхим 2019-03-15
22 Б. Саруулжаргал Сэтап ХХК Гүйцэтгэх захирал Монголын Үндэсний Худалдаа Аж Үйлдвэрийн Танхим 2019-03-15
23 Ж. Энхтулга Лайф ис гүүд Монголиа ХХК нягтлан Монголын Үндэсний Худалдаа Аж Үйлдвэрийн Танхим 2019-03-15
24 Д. Болормаа Атмос ХХК Хуулийн зөвлөх Монголын Үндэсний Худалдаа Аж Үйлдвэрийн Танхим 2019-03-15
25 Ч. Номин Монгол ТВ Гүйцэтгэх захирал Удирдлагын академын дэргэдэх, төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат бус гишүүдийн холбоо 2019-02-24
26 В. Баярсайхан Анд Глобал ХХК Удирдлагын академын дэргэдэх, төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат бус гишүүдийн холбоо 2019-02-24
27 С. Энх-Амгалан Петровис Ойл ХХК Удирдлагын академын дэргэдэх, төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат бус гишүүдийн холбоо 2019-02-24
28 Н. Цэвэгмид Mirae Asset Securities Mongolia Удирдлагын академын дэргэдэх, төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат бус гишүүдийн холбоо 2019-02-24
29 Д. Батзориг Баянзүрх эмнэлэг ТУЗ-н гишүүн Удирдлагын академын дэргэдэх, төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат бус гишүүдийн холбоо 2019-02-24
30 О. Отгонбаатар Ардчилсан нам Удирдлагын академын дэргэдэх, төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат бус гишүүдийн холбоо 2019-02-24
31 Д. Оросоо Ардчилсан нам Удирдлагын академын дэргэдэх, төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат бус гишүүдийн холбоо 2019-02-24
32 Т. Пүрэвхатан Ардчилсан нам Удирдлагын академын дэргэдэх, төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат бус гишүүдийн холбоо 2019-02-24
33 Д. Баярбилэг Ардчилсан нам Удирдлагын академын дэргэдэх, төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат бус гишүүдийн холбоо 2019-02-24
34 Н. Баттогтох Орхон хөгжил ХК Удирдлагын академын дэргэдэх, төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат бус гишүүдийн холбоо 2019-02-24
35 Д. Жаргалсайхан Орхон хөгжил ХК Удирдлагын академын дэргэдэх, төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат бус гишүүдийн холбоо 2019-02-24
36 Б. Мөнхбат Ардчилсан нам Удирдлагын академын дэргэдэх, төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат бус гишүүдийн холбоо 2019-02-24
37 Ц. Цэрэндолгор Ардчилсан эмэгтэйчүүдийн холбоо дэд ерөнхийлөгч Удирдлагын академын дэргэдэх, төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат бус гишүүдийн холбоо 2019-02-24
38 Л. Болормаа Ардчилсан эмэгтэйчүүдийн холбоо Удирдлагын академын дэргэдэх, төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат бус гишүүдийн холбоо 2019-02-24
39 О. Цогтсайхан Ардчилсан нам Удирдлагын академын дэргэдэх, төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат бус гишүүдийн холбоо 2019-02-24
40 Л. Эрдэнэбаатар Ардчилсан нам Удирдлагын академын дэргэдэх, төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат бус гишүүдийн холбоо 2019-02-24
41 Ч.  Батмөнх Шагнаа ХХК Удирдлагын академын дэргэдэх, төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат бус гишүүдийн холбоо 2019-02-24
42 Ж. Мөнхсүх Мөнх даатгал Удирдлагын академын дэргэдэх, төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат бус гишүүдийн холбоо 2019-02-17
43 Ч. Жигжид Мөнх даатгал Удирдлагын академын дэргэдэх, төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат бус гишүүдийн холбоо 2019-02-17
44 Т. Оюунгэрэл Мөнх даатгал Удирдлагын академын дэргэдэх, төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат бус гишүүдийн холбоо 2019-02-17
45 Р. Нямсүрэн Мөнх даатгал Удирдлагын академын дэргэдэх, төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат бус гишүүдийн холбоо 2019-02-17
46 Ц. Мөнхтуяа Баянзүрх эмнэлэг ТУЗ-н гишүүн Удирдлагын академын дэргэдэх, төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат бус гишүүдийн холбоо 2019-02-17
47 М. Оюунтуяа Bridge construction ТУЗ-н НБД Удирдлагын академын дэргэдэх, төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат бус гишүүдийн холбоо 2019-02-17
48 Д. Жаргал Хужирт рашаан сувилал Гадаад харилцаа хариуцсан дэд дарга Удирдлагын академын дэргэдэх, төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат бус гишүүдийн холбоо 2019-02-17
49 Г. Энхтуяа Хужирт рашаан сувилал ТУЗ-н гишүүн Удирдлагын академын дэргэдэх, төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат бус гишүүдийн холбоо 2019-02-17
50 Ц. Мягмарбаяр Зууны мэдээ сонин Эдийн засгийн тоймч Удирдлагын академын дэргэдэх, төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат бус гишүүдийн холбоо 2019-02-17