Сургалтанд хамрагдагсад

Овог, нэр Компани Албан тушаал Сургалтын байгууллага Гэрчилгээ авсан огноо
1 Б. Батбаяр Монголын Үндэсний Худалдаа Аж Үйлдвэрийн Танхим 2020-04-10
2 Б. Батбилэг Монголын Үндэсний Худалдаа Аж Үйлдвэрийн Танхим 2020-04-10
3 Д. Тунгалаг "Макс Импекс" ХХК Санхүү, хөрөнгө зохицуулалтын газрын захирал Монголын Үндэсний Худалдаа Аж Үйлдвэрийн Танхим 2020-04-10
4 Д. Уянгалянхуа "Лежендари феникс" ХХК Захирал Монголын Үндэсний Худалдаа Аж Үйлдвэрийн Танхим 2020-04-10
5 Б. Түвшинтөгс "Ай Эм Пи" ХХК Захирал Монголын Үндэсний Худалдаа Аж Үйлдвэрийн Танхим 2020-04-10
6 Б. Буянзаяа Тээвэр хөгжлийн банк Монголын Үндэсний Худалдаа Аж Үйлдвэрийн Танхим 2020-04-10
7 Ц. Одмаа Анд системс ХХК Монголын Үндэсний Худалдаа Аж Үйлдвэрийн Танхим 2020-04-10
8 М. Хандармаа Их ирээдүй капитал ХХК ТУЗ нарийн бичгийн дарга Монголын Үндэсний Худалдаа Аж Үйлдвэрийн Танхим 2020-04-10
9 K. Chang Hwi Их ирээдүй капитал ХХК ТУЗ Монголын Үндэсний Худалдаа Аж Үйлдвэрийн Танхим 2020-04-10
10 Y. Byounghwa Их ирээдүй капитал ХХК ТУЗ Монголын Үндэсний Худалдаа Аж Үйлдвэрийн Танхим 2020-04-10
11 P. Kwuinam Их ирээдүй капитал ХХК ТУЗ Монголын Үндэсний Худалдаа Аж Үйлдвэрийн Танхим 2020-04-10
12 K. Eun Kyeong Их ирээдүй капитал ХХК ТУЗ Монголын Үндэсний Худалдаа Аж Үйлдвэрийн Танхим 2020-04-10
13 A. Sung Hwa Их ирээдүй капитал ХХК ТУЗ Монголын Үндэсний Худалдаа Аж Үйлдвэрийн Танхим 2020-04-10
14 Д. Есөн-Эрдэнэ Монголын Үндэсний Худалдаа Аж Үйлдвэрийн Танхим 2020-04-10
15 Т. Оюунтүлхүүр Шинэст ХХК менежер Монголын Үндэсний Худалдаа Аж Үйлдвэрийн Танхим 2020-04-10
16 Д. Урангоо Шинэст ХХК менежер Монголын Үндэсний Худалдаа Аж Үйлдвэрийн Танхим 2020-04-10
17 Д. Дашдулам Ихэр шарангад ХХК Монголын Үндэсний Худалдаа Аж Үйлдвэрийн Танхим 2020-04-10
18 Ш. Батхишиг Ус орчин ХХК Монголын Үндэсний Худалдаа Аж Үйлдвэрийн Танхим 2020-04-10
19 Д. Цэрэндорж Кореа стандарт ХХК ТУЗ дарга Монголын Үндэсний Худалдаа Аж Үйлдвэрийн Танхим 2020-04-10
20 Д. Түвшинтөгс Монголын Үндэсний Худалдаа Аж Үйлдвэрийн Танхим 2020-04-10
21 Ч. Дэлгэрмаа Цэлмэг туяа ХХК Монголын Үндэсний Худалдаа Аж Үйлдвэрийн Танхим 2020-04-10
22 Д. Хадбаатар Хөвсгөл аймаг Их эмч Монголын ажил олгогч эздийн холбоо 2020-04-01
23 Х. Жаргалмаа Хөвсгөл аймаг Хараат бус ТУЗ Монголын ажил олгогч эздийн холбоо 2020-04-01
24 Э. Энхбаяр СЗХ, Хадгаламж зээлийн хоршооны газар Захиргаа удирдлагын газрын даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч Монголын үнэт цаасны арилжаа эрхлэгчдийн холбоо 2020-02-01
25 Т. Билэгт Гутал ХК ТУЗ ердийн гишүүн Монголын үнэт цаасны арилжаа эрхлэгчдийн холбоо 2020-02-01
26 L. Jae Wook Райнос ассет менежмент ХХК ТУЗ хараат бус гишүүн Монголын үнэт цаасны арилжаа эрхлэгчдийн холбоо 2020-02-01
27  . Hae Il Райнос ассет менежмент ХХК ТУЗ хараат бус гишүүн Монголын үнэт цаасны арилжаа эрхлэгчдийн холбоо 2020-02-01
28 J. Myung Keun Райнос ассет менежмент ХХК ТУЗ ердийн гишүүн Монголын үнэт цаасны арилжаа эрхлэгчдийн холбоо 2020-02-01
29 H. Yong Ju Райнос ассет менежмент ХХК Ахлах менежер Монголын үнэт цаасны арилжаа эрхлэгчдийн холбоо 2020-02-01
30 K. Hyena Райнос ассет менежмент ХХК ТУЗ ердийн гишүүн Монголын үнэт цаасны арилжаа эрхлэгчдийн холбоо 2020-02-01
31  . Woo Young Райнос ассет менежмент ХХК ТУЗ ердийн гишүүн Монголын үнэт цаасны арилжаа эрхлэгчдийн холбоо 2020-02-01
32 C.  Yoon Seok Райнос ассет менежмент ХХК ТУЗ хараат бус гишүүн Монголын үнэт цаасны арилжаа эрхлэгчдийн холбоо 2020-02-01
33 K. Ji Eun Райнос ассет менежмент ХХК ТУЗ дарга Монголын үнэт цаасны арилжаа эрхлэгчдийн холбоо 2020-02-01
34 B. Sang Hyuk Райнос ассет менежмент ХХК Гүйцэтгэх захирал, ТУЗ гишүүн Монголын үнэт цаасны арилжаа эрхлэгчдийн холбоо 2020-02-01
35 Б. Бадам SSG capitall Брокер Монголын үнэт цаасны арилжаа эрхлэгчдийн холбоо 2020-02-01
36 Ц. Хишигбаатар Хувиараа Хувиараа Монголын үнэт цаасны арилжаа эрхлэгчдийн холбоо 2020-02-01
37 Э. Цэндсүрэн Шинэ Монгол Коосэн Технологийн коллеж Захирал Монголын үнэт цаасны арилжаа эрхлэгчдийн холбоо 2020-02-01
38 Г. Аззаяа Союз номин ХХК Харуулын захирал Монголын үнэт цаасны арилжаа эрхлэгчдийн холбоо 2020-02-01
39 Ц. Хүдэрмөнх Эрдэнэс Сольюшинс Гүйцэтгэх захирал Монголын үнэт цаасны арилжаа эрхлэгчдийн холбоо 2020-02-01
40 Т. Золбоо Эрдэнэс Сольюшинс Үүсгэн байгуулагч Монголын үнэт цаасны арилжаа эрхлэгчдийн холбоо 2020-02-01
41 Б. Энхзориг СЭЗДС Сургалтын менежер Монголын үнэт цаасны арилжаа эрхлэгчдийн холбоо 2020-02-01
42 С. Энхжаргал Хувиараа Дизайнер Монголын үнэт цаасны арилжаа эрхлэгчдийн холбоо 2020-02-01
43 П. Нарантунгалаг ХасБанк Системийн шинжээч Монголын үнэт цаасны арилжаа эрхлэгчдийн холбоо 2020-02-01
44 М. Мөнхжаргал HRMS Consulting ХХК Ерөнхий менежер Монголын үнэт цаасны арилжаа эрхлэгчдийн холбоо 2020-02-01
45 Д. Цэцэнбилэг HRMS Consulting ХХК Гүйцэтгэх захирал Монголын үнэт цаасны арилжаа эрхлэгчдийн холбоо 2020-02-01
46 Б. Аригуун Хувиараа Хувиараа Монголын үнэт цаасны арилжаа эрхлэгчдийн холбоо 2020-02-01
47 М. Доржлхагва Говь Финанс ББСБ ТУЗ гишүүн Монголын үнэт цаасны арилжаа эрхлэгчдийн холбоо 2020-02-01
48 R. Ralph Parks Говь Финанс ББСБ ТУЗ гишүүн Монголын үнэт цаасны арилжаа эрхлэгчдийн холбоо 2020-02-01
49 Н. Цэрэндорж Чөлөөт уран бүтээлч Удирдлагын академын дэргэдэх, төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат бус гишүүдийн холбоо 2020-01-26
50 Д. Цэрэнжигмэд Макс Импекс ХХК Ерөнхий захирал Удирдлагын академын дэргэдэх, төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат бус гишүүдийн холбоо 2020-01-26