Компани
Компанийн нэр Төрөл Үйл ажиллагааны чиглэл
1 Э-Транс ложистикс Хувьцаат компани төмөр зам, авто зам, агаар, далайн тээвэрлэлт
2 Эрдэнэс Таван Толгой Төрийн өмчит
3 Эрдэнэт суварга Хувьцаат компани
4 Эрдэнэт Ус ДТС Төрийн өмчит
5 Эрдэнэтийн дулааны цахилгаан станц Төрийн өмчит
6 Үндэсний Хөрөнгө Оруулалтын Банк Банк Банк санхүүгийн үйл ажиллагаа
7 Өмнөд бүсийн ЦТС Төрийн өмчит