• Олон улсын судалгаа
Компанийн засаглалын сургалтанд шинээр хамрагдсан хүмүүс
Сургалтанд хамрагдагсдын нэрс Тийм

Л. Ойгонжав -ийн

Б. Гал-Эрдэнэ -ийн

Г. Мөнхцэцэг -ийн

З. Солонго -ийн

Г. Хандцоож -ийн

Т. Есөнтөмөр -ийн

Б. Батгэрэл -ийн

Э. Батжаргал -ийн

Д. Хулан -ийн

Э. Ганчимэг -ийн