• Өмнөх судалгаа
Компаний засаглалын кодексийг хэрэгжүүлэхэд оролцогч талууд- Компанийн Засаглалын Үндэсний Зөвлөл (2014.11.27)
Компаний засаглалын кодекс, бизнес эрхлэх ёс зүйг хэрэгжүүлэх эрх зүй, эдийн засгийн таатай орчин бүрдүүлэх, компани аж ахуйн нэгжийн удирдлага, менежментийг сайжруулах, төрийн бай
Компанийн засаглалын хэрэгцээ шаардлага- Компанийн Засаглалын Үндэсний Зөвлөл (2014.11.27)
Эдийн засгийн өсөлтийг бий болгох үндсэн нөхцөл нь Дотоодын нийт бүтээгдэхүүнийг нэмэгдүүлэх хэмжээний Үндэсний үйлдвэрлэлийг олноор нэмэгдүүлэх, ажлын байр бий болгох, зах зээлд ш
"Компанийн засаглалын кодекс” тайлан,хэлэлцүүлгээс гаргасан зөвлөмж- Компанийн Засаглалын Үндэсний Зөвлөл (2014.11.17)
Компанийн засаглалыг хөгжүүлэх үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилт ба "Компанийн засаглалын кодекс” тайлан, хэлэлцүүлгээс гаргасан зөвлөмж
"Компанийн засаглалын кодекс"-ын дагуу засаглалын хэрэгжилтийг тодорхойлох асуулгын хүснэгт.
“Жижиг хувьцаа эзэмшигчдийн эрхийг хамгаалах нь” сэдэвт судалгааны тайлан.- Монгол улсын компанийн засаглалын үндэсний тайлан 2013 он (2014.11.17)
Үндэсний хөгжил шинэтгэлийн хорооны захиалга, АХБ-ны санхүүгийн дэмжлэгтэйгээр 2009 онд “Жижиг хувьцаа эзэмшигчдийн эрхийг хамгаалах нь” сэдэвт судалгааны ажил хийж тайлан хэвлэгдс
ЭЗХАХБ-ын компанийн засаглалын зарчмын 1-р бүлгийн зарчмуудыг хэрэгжүүлэх тухайд:
Компанийн засаглалын ROSC үнэлгээний тайлан нь Монгол улсын хууль эрх зүй, зохицуулалтын тогтолцоо, мөрдөлтийн байдал, хэрэгжилтийг хангах тогтолцоог ЭЗХАХБ-аас гаргасан Компанийн
Энэхүү судалгаа нь Монголын компанийн засаглалын байдалд хандивлагч байгууллагуудаас хийсэн хамгийн дэлгэрэнгүй судалгаа болсон бөгөөд судалгааны үр дүнд үндэслэн дараах дүгнэлтийг
Компанийн засаглалын эрх зүйн орчин, хэрэгжилтийг боловсронгуй болгох- Монгол улсын компанийн засаглалын үндэсний тайлан 2013 он (2013.12.31)
2003 онд Европын Сэргээн босголт, Хөгжлийн Банкнаас “Компанийн засаглалын эрх зүйн орчин, хэрэгжилтийг боловсронгуй болгох” төсөл хэрэгжүүлсэн.
“Монголын хувьцаа эзэмшигчдийн эрх” (Shareholders Rights in Mongolia) судалгааны тайлан - Монгол улсын компанийн засаглалын үндэсний тайлан 2013 он (-0001.11.3)
Украйн улсад зохион байгуулсан Евроазийн компанийн засаглалын дугуй ширээний гурав дахь ярилцлагад зориулан 2002 онд ЭЗХАХБ-ын захиалгаар “Econsulting Co.Ltd”-ээс “Монголын хувьцаа
Компанийн засаглалын сургалтанд шинээр хамрагдсан хүмүүс
Сургалтанд хамрагдагсдын нэрс Тийм

Б. Батцэцэг -ийн

Ц. Болорчулуун -ийн

С. Мөнхзул -ийн

Ж. Ахмарал -ийн

Э. Мөнгөнцэцэг -ийн

Б. Анхбаяр -ийн

Ш. Сабит -ийн

Д. Алтайсайхан -ийн

Д. Хишигсүрэн -ийн

Г. Хишигжаргал -ийн