• Капитал Банк ХХК
Танилцуулга
Мэдээлэл шинэчлэгдэж байна.
Үйл явдлын мэдээ
Мэдээлэл шинэчлэгдэж байна.
Компанийн засаглалын сургалтанд хамрагдсан байдал
Сургалтанд хамрагдагсдын нэрс Тийм

Ө. Дашлхүндэв Капитал Банк ХХК-ийн ТУЗ-ийн Нарийн Бичгийн Дарга

Ш. Гоохүү Капитал Банк ХХК-ийн ТУЗ -ийн гишүүн