Компани
Компанийн нэр Төрөл Үйл ажиллагааны чиглэл
1 Тэнгэр даатгал Даатгал
2 Тээвэр Хөгжлийн Банк Банк Банк санхүүгийн үйл ажиллагаа
3 Төрийн Банк Банк Банк санхүүгийн үйл ажиллагаа
4 Улаанбаатар БУК Хувьцаат компани Бүх төрлийн төмөр бетон хийц эдлэл, Төмөр хийц эдлэл, каркасан барилга, ган гүүр, бетон зуурмаг
5 Улаанбаатар дулааны сүлжээ Төрийн өмчит
6 Улаанбаатар Хотын Банк Банк Банк санхүүгийн үйл ажиллагаа
7 Улаанбаатар хотын даатгал Даатгал
8 Улаанбаатар цахилгаан түгээх сүлжээ Төрийн өмчит
9 Улсын Их Дэлгүүр Хувьцаат компани Машин, мотоциклээс бусад барааны жижиглэн худалдаа
10 Ундрам Хувьцаат компани
11 Фронтиер Лэнд Групп Хувьцаат компани Үл хөдлөх хөрөнгийн үйл ажиллагаа
12 ХАА-н давхар даатгал Даатгал
13 Хаан Банк Банк Банк санхүүгийн үйл ажиллагаа
14 Хаан Даатгал ХХК Даатгал
15 Хай Би Ойл Хувьцаат компани
16 Хархорин Хувьцаат компани Газар тариалан, мод бэлтгэл
17 Хас Банк Банк Банк санхүүгийн үйл ажиллагаа
18 Худалдаа Хөгжлийн Банк Банк Банк санхүүгийн үйл ажиллагаа
19 Хүрд Хувьцаат компани
20 Хөтөл Цемент Шохой Хувьцаат компани Цемент үйлдвэрлэл, шохой үйлдвэрлэл, дулаан үйлдвэрлэл
21 Хөх Ган Хувьцаат компани Металл үйлдвэрлэл
22 Цахилгаан дамжуулах үндэсний сүлжээ Төрийн өмчит
23 Чингис Хаан Банк Банк Банк санхүүгийн үйл ажиллагаа
24 Шарын Гол Хувьцаат компани Чулуун, хүрэн нүүрс олборлолт
25 Шивээ Овоо Хувьцаат компани Нүүрс олборлолт