• Могойн гол ХК
  • Үйл ажиллагааны чиглэл

Чулуун, хүрэн нүүрс олборлолт

Компанийн засаглалын сургалтанд хамрагдсан байдал
Сургалтанд хамрагдагсдын нэрс Тийм

С. Цогтоо Могойн гол ХК-ийн ТУЗ -ийн дарга

Г. Цогбаяр Могойн гол ХК-ийн ТУЗ -ийн гишүүн

Р. Анхныбаяр Могойн гол ХК-ийн ТУЗ -ийн гишүүн

Г. Бадрал-Эрдэнэ Могойн гол ХК-ийн ТУЗ -ийн гишүүн

Н. Сүлдчимэг Могойн гол ХК-ийн ТУЗ -ийн гишүүн

Г. Гандэлгэр Могойн гол ХК-ийн ТУЗ -ийн гишүүн

Х. Ган-Очир Могойн гол ХК-ийн ТУЗ -ийн гишүүн

С. Сэлэнгээ Могойн гол ХК-ийн ТУЗ -ийн гишүүн

Я. Алагбанди Могойн гол ХК-ийн ТУЗ -ийн гишүүн

Ц. Бямбаа Могойн гол ХК-ийн ТУЗ -ийн гишүүн