Овог : Сүлдчимэг

Нэр : Сэлэнгээ

Хүйс : эмэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.