Овог : С

Нэр : Цогтоо

Хүйс : эрэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.