МОГОЙН ГОЛ: НОГДОЛ АШГАА ОЛГОЛОО

Эх сурвалж : marketinfo.mn

Нийтлэгдсэн : 2016.06.23

Могойн гол /MSE:BDL/ компани 2015 онд 1.49 тэрбум төгрөгийн борлуулалтын орлого олж, тайлант хугацаанд 79.49 сая төгрөгийн цэвэр ашигтай ажилласан юм.

Могойн гол /MSE:BDL/ компани 2015 онд 1.49 тэрбум төгрөгийн борлуулалтын орлого олж, тайлант хугацаанд 79.49 сая төгрөгийн цэвэр ашигтай ажилласан юм.

Ингээд хувьцаа эзэмшигчиддээ цэвэр ашгаас 5 төгрөгийн ногдол ашиг олгохоор шийдвэрлэсэн бөгөөд  2016.06.21-ний өдөр 952 хувьцаа эзэмшигчийн дансанд нийт 1.83 сая төгрөгөө байршуулсан байна.

Нэмж хэлэхэд тус компани нь хувьцаат компани болсоноос хойш хувьцаа эзэмшигчиддээ нийт 10 удаа ногдол ашиг тараагаад байгаа юм. 

Компанийн засаглалын сургалтанд шинээр хамрагдсан хүмүүс
Сургалтанд хамрагдагсдын нэрс Тийм

Д. Тунгалаг -ийн

Д. Цэрэндорж -ийн

K. Eun Kyeong -ийн

Б. Түвшинтөгс -ийн

Ч. Дэлгэрмаа -ийн

Д. Есөн-Эрдэнэ -ийн

Ц. Одмаа -ийн

Д. Урангоо -ийн

K. Chang Hwi -ийн

Б. Батбилэг -ийн