Овог : Я

Нэр : Алагбанди

Хүйс : эрэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.