Овог : Г

Нэр : Бадрал-Эрдэнэ

Хүйс : эрэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.