Овог : Н

Нэр : Сүлдчимэг

Хүйс : эмэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.