Овог : Р

Нэр : Анхныбаяр

Хүйс : эрэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.