Овог : Ганхуяг

Нэр : Гандэлгэр

Хүйс : эмэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.