Овог : Ц

Нэр : Бямбаа

Хүйс : эрэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.