• Могойн гол ХК
  • Үйл явдалын мэдээ
МОГОЙН ГОЛ: НОГДОЛ АШГАА ОЛГОЛОО КЗҮЗ Могойн гол /MSE:BDL/ компани 2015 онд 1.49 тэрбум төгрөгийн борлуулалтын орлого олж, тайлант хугацаанд 79.49 сая төгрөгийн цэвэр ашигтай ажи