• Могойн гол ХК
  • Нөлөө бүхий хувьцаа эзэмшигчид