• Компанийн засаглал
Оюутолгойн далд уурхайн санхүүжилтийн төлөвлөгөөг өөрчлөхөөр болжээ Төрийн өмчит ХК-ийн засаглал Татварын ерөнхий газраас Оюутолгой компанид 649 тэрбум төгрөгийн татварын акт тавьсан бөгөөд тус компани 230 тэрбум төгрөгийг Төрийн санд ши
“Эрдэнэт”-ийн ТУЗ-ийн даргатай танилц Төрийн өмчит ХК-ийн засаглал
”Эрдэнэт үйлдвэр” ХХК-ийн ТУЗ бүрдлээ Төрийн өмчит ХК-ийн засаглал
Оюутолгойн ТЭЗҮ-д хийсэн шинжээчдийн дүгнэлтийг танилцуулна Төрийн өмчит ХК-ийн засаглал Уул уурхайн яамны дэргэд байгуулагдсан Эрдэс баялгийн мэргэжлийн зөвлөл Оюутолгой ТЭЗҮ-д үнэлэлт, дүгнэлт өгөхөөр ажиллаж байгаа юм.
Б.Бямбасайхан: Өөрчлөлт хийх гэж л би энэ албан тушаалд томилогдсон Төрийн өмчит ХК-ийн засаглал Б.Бямбасайхан:Хөрөнгө оруулалт татах, хөгжүүлэх замыг илүү нээлттэй, тодорхой болгохоор ажиллаж байна. Түүнээс биш, компанийн Төлөөлөн удирд
ТУЗ-ийн гишүүдийн хариуцлага Төрийн өмчит ХК-ийн засаглал ТУЗ-ийн гишүүд стратеги бодлого тодорхойлох, менежментийн үйл ажиллагааг хянах, үнэлэлт дүгнэлт өгөх зэрэг үүргээ биелүүлэхэд шаардлагатай э
Дотоод аудит Төрийн өмчит ХК-ийн засаглал Компаниуд ихэвчлэн дотоод аудитыг зөвхөн санхүүгийн хяналт гэж ойлгодог бөгөөд түүний үйл ажиллагаа, хууль зүйн нийцлийн үүргийг төдийлөн ой
Ил тод байдал, тайлагнал Төрийн өмчит ХК-ийн засаглал Компанийн сайн засаглалын үндсэн зарчим нь хувьцаа эзэмшигчид болон хөрөнгө оруулагчдад үндэслэл бүхий шийдвэр гаргахад компанийн санхүүгийн
Оролцогч талуудтай харилцах харилцаа Төрийн өмчит ХК-ийн засаглал Компанийн засаглал нь зээлдүүлэгчид, компанийн ажиллагсад зэрэг оролцогч талуудын эрх ашгийг хүндэтгэн тэдний өмнө хүлээсэн үүргээ бүрэн хүл
Бүх хувьцаа эзэмшигчдэд тэгш, шударга хандах зарчмын хэрэгжилт Төрийн өмчит ХК-ийн засаглал ЭЗХАХБ-аас гаргасан компанийн сайн засаглалын зарчмуудын нэг нь ижил төрлийн хувьцаа эзэмшигчдэд тэгш эрх эдлүүлж тэднийг ижил төрлийн мэдээ
Засгийн газар ТӨК-ийн хувьцаа эзэмшигчийн эрхээ хэрэгжүүлж байгаа байдал Төрийн өмчит ХК-ийн засаглал Төрийн байгууллага нь ТӨК-ийн тухай бүрэн мэдээлэлтэй, идэвхитэй хөрөнгө оруулагч нь байж, ТӨК-ийн засаглал нь ил тод, хариуцлагатай, мэргэж
Үйл ажиллагааны зохицуулалтын үр дүнтэй тогтолцоо бүрдсэн байдал Төрийн өмчит ХК-ийн засаглал ТӨК-ийн эрх зүйн зохицуулалтын тогтолцоо нь Эдийн засгийн хамтын ажиллагаа, хөгжлийн байгууллага (ЭЗХАХБ)-аас гаргасан Компанийн засаглалын
Төрийн өмчит компанийн засаглал Төрийн өмчит ХК-ийн засаглал Судалгааг төрийн өмчит компанийн (ТӨК)-уудын засаглалын өнөөгийн байдлыг үнэлэх зорилгоор явуулсан.
Төрийн өмчит компаниудын засаглалын түвшин хангалтгүй байна Төрийн өмчит ХК-ийн засаглал Уул уурхайн яам, Нээлттэй нийгэм форумаас эрхлэн Төрийн өмчит уул уурхайн компаниудын засаглалын үнэлгээний судалгааг 2014 оны 05-08 дугаар
Төрийн өмчийн хяналт Төрийн өмчит ХК-ийн засаглал ТӨБAХГазрын ахлах мэргэжилтэн Н.Батбаатар
Компанийн засаглалын сургалтанд шинээр хамрагдсан хүмүүс
Сургалтанд хамрагдагсдын нэрс Тийм

Б. Ариунтуяа -ийн

Б. Оюунбат -ийн

Х. Батжаргал -ийн

И. Уранбаяр -ийн

Ч. Уугантуяа -ийн

П. Очирбат -ийн

М. Баярцэцэг -ийн

П. Урангоо -ийн

Д. Зоригт -ийн

Б. Март -ийн