• Баянгол Зочид Буудал ХК
Танилцуулга
        Монголын аялал жуулчлал, зочид буудал, үйлчилгээний салбарын хагжилд томоохон үүрэг гүйцэтгэсээр ирсэн “Баянгол зочид буудал” анх 1964 онд байгуулагдсан.   Засгийн Газрын өмч хувьчлалаар 1991 онд “Баянгол зочид буудал” ХК болгон хувийн хэвшлийн аж ахуй болон өөрчлөгдөж анхны хувьчлагдсан зочид буудал болсон байна.           Баянгол зочид буудал нь 4 одны зэрэглэлтэй ба голчлон бизнес ангилалын зочид төлөөлөгчид, жуулчдыг хүлээн авч үйлчилж байна. Хүчин чадлын хувьд 215 өрөөнд 400 гаруй зочдыг нэг дор хүлээн авах чадалтай буюу  Улаанбаатар хотод хамгийн олон өрөөтэй зочид буудал, мөн 500 хүн босоогоор хүлээн авах хүчин чадал бүхий  Баянгол зоогийн газар гэх мэт...Дэлгэрэнгүй
хамгийн хамгийн гэсэн тодотголыг зүй ёсоор хүлээсээр байна.           Нийт зочид буудлын хэмжээнд 5 дээд зэрэглэлийн ресторан үйл ажиллагаа явуулж байна.
Үйл явдлын мэдээ
“Баянгол ЗБ” ХК нь 2013 оны ногдол ашиг болох нэгж хувьцаанд 319.50 төгрөгийг хувьцаа эзэмшигчдийн дансанд байршуулжээ
Бусад үйл явдлын мэдээ
Компанийн засаглалын сургалтанд хамрагдсан байдал
Сургалтанд хамрагдагсдын нэрс Тийм

Д. Батжаргал Баянгол Зочид Буудал ХК-ийн ТУЗ -ийн дарга

Х. Цэндбаяр Баянгол Зочид Буудал ХК-ийн ТУЗ -ийн гишүүн

З. Цэрэнчимэг Баянгол Зочид Буудал ХК-ийн ТУЗ -ийн гишүүн

Л. Билли Баянгол Зочид Буудал ХК-ийн ТУЗ -ийн гишүүн

Х. Баттуул Баянгол Зочид Буудал ХК-ийн ТУЗ -ийн гишүүн

М. Золжаргал Баянгол Зочид Буудал ХК-ийн ТУЗ -ийн гишүүн

Д. Цэнддорж Баянгол Зочид Буудал ХК-ийн ТУЗ -ийн гишүүн

Б. Аюуш Баянгол Зочид Буудал ХК-ийн ТУЗ -ийн гишүүн

Ц. Хэнмэдэх Баянгол Зочид Буудал ХК-ийн ТУЗ -ийн гишүүн