Овог : Базар

Нэр : Аюуш

Хүйс : эмэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.