• Баянгол Зочид Буудал ХК
  • ТУЗ-ийн гишүүд
Овог нэр Албан тушаал
Д Батжаргал ТУЗ -ийн дарга Хараат бус
Х Баттуул ТУЗ -ийн гишүүн Хараат
Лим Билли ТУЗ -ийн гишүүн Хараат
М Золжаргал ТУЗ -ийн гишүүн Хараат
Ц Хэнмэдэх ТУЗ -ийн гишүүн Хараат
Х Цэндбаяр ТУЗ -ийн гишүүн Хараат
З Цэрэнчимэг ТУЗ -ийн гишүүн Хараат
Базар Аюуш ТУЗ -ийн гишүүн Хараат бус
Д Цэнддорж ТУЗ -ийн гишүүн Хараат бус