Овог : М

Нэр : Золжаргал

Хүйс : эрэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.