Овог : Х

Нэр : Цэндбаяр

Хүйс : эмэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.