Овог : Х

Нэр : Баттуул

Хүйс : эмэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.