Овог : З

Нэр : Цэрэнчимэг

Хүйс : эрэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.