• Баянгол Зочид Буудал ХК
  • Гүйцэтгэх удирдлага болон эрх бүхий албан тушаалтан
Гүйцэтгэх удирдлага
Овог нэр Албан тушаал Компаний засаглалын сургалтанд
Х Цэндбаяр Гүйцэтгэх захирал хамрагдсан
Эрх бүхий албан тушаалтан
Овог нэр Албан тушаал Компаний засаглалын сургалтанд
З Цэрэнчимэг Ерөнхий менежер хамрагдсан