• Баянгол Зочид Буудал ХК
  • Үйл явдалын мэдээ
“БАЯНГОЛ ЗБ” ХК НЬ 2013 ОНЫ НОГДОЛ АШГИА БАЙРШУУЛЖЭЭ. КЗҮЗ “Баянгол ЗБ” ХК нь 2013 оны ногдол ашиг болох нэгж хувьцаанд 319.50 төгрөгийг хувьцаа эзэмшигчдийн дансанд байршуулжээ