• Баянгол Зочид Буудал ХК
  • Ногдол ашгийн бодлого
Мэдээлэл шинэчлэгдэж байна.
Компанийн засаглалын сургалтанд хамрагдсан байдал
Сургалтанд хамрагдагсдын нэрс Тийм

Д. Батжаргал Баянгол Зочид Буудал ХК-ийн ТУЗ -ийн дарга

Х. Цэндбаяр Баянгол Зочид Буудал ХК-ийн ТУЗ -ийн гишүүн

З. Цэрэнчимэг Баянгол Зочид Буудал ХК-ийн ТУЗ -ийн гишүүн

Л. Билли Баянгол Зочид Буудал ХК-ийн ТУЗ -ийн гишүүн

Х. Баттуул Баянгол Зочид Буудал ХК-ийн ТУЗ -ийн гишүүн

М. Золжаргал Баянгол Зочид Буудал ХК-ийн ТУЗ -ийн гишүүн

Д. Цэнддорж Баянгол Зочид Буудал ХК-ийн ТУЗ -ийн гишүүн

Б. Аюуш Баянгол Зочид Буудал ХК-ийн ТУЗ -ийн гишүүн

Ц. Хэнмэдэх Баянгол Зочид Буудал ХК-ийн ТУЗ -ийн гишүүн