Овог : Д

Нэр : Цэнддорж

Хүйс : эрэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.