• АПУ ХК
  • Бусдаас авсан зээлийн талаарх мэдээлэл
Мэдээлэл шинэчлэгдэж байна.
Компанийн засаглалын сургалтанд хамрагдсан байдал
Сургалтанд хамрагдагсдын нэрс Тийм

П. Батсайхан АПУ ХК-ийн ТУЗ -ийн дарга

Ё. Гэрэлчулуун АПУ ХК-ийн ТУЗ -ийн гишүүн

Г. Ганболд АПУ ХК-ийн ТУЗ -ийн гишүүн

Ө. Батбаяр АПУ ХК-ийн ТУЗ -ийн гишүүн

А. Сиваев АПУ ХК-ийн ТУЗ -ийн гишүүн

С. Эрдэнэ АПУ ХК-ийн ТУЗ -ийн гишүүн

Х. Харон Юсупович АПУ ХК-ийн ТУЗ -ийн гишүүн

Р. Карло АПУ ХК-ийн ТУЗ -ийн гишүүн

О. Тревор АПУ ХК-ийн ТУЗ -ийн гишүүн

Х. Трэвис АПУ ХК-ийн ТУЗ -ийн гишүүн