Овог : Ё

Нэр : Гэрэлчулуун

Хүйс : эрэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.