Овог : Р

Нэр : Карло

Хүйс : эрэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.