Овог : А.В

Нэр : Сиваев

Хүйс : эрэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.