Овог : О.Хой

Нэр : Тревор

Хүйс : эрэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.