Сургалтанд хамрагдагсад

Овог, нэр Компани Албан тушаал Сургалтын байгууллага Гэрчилгээ авсан огноо
1 Ц. Энхзул Дулаан Шарын гол ТӨХК Дотоод хяналтын ажилтан, ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга Удирдлагын академын дэргэдэх, төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат бус гишүүдийн холбоо 2017-04-13
2 Б. Сүхболд Шивээ Овоо ХК Төлөөлөн удирдах зөвлөл Удирдлагын академын дэргэдэх, төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат бус гишүүдийн холбоо 2017-04-13
3 Б. Нарангоо V тв Сэтгүүлч Удирдлагын академын дэргэдэх, төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат бус гишүүдийн холбоо 2017-04-13
4 Ч. Дэлгэрцэцэг Хувиараа Хувиараа Удирдлагын академын дэргэдэх, төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат бус гишүүдийн холбоо 2017-04-13
5 Т. Найдан МАИ НЯ-БО Удирдлагын академын дэргэдэх, төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат бус гишүүдийн холбоо 2017-04-13
6 Ж. Тамир ТЗҮГ Дарга Удирдлагын академын дэргэдэх, төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат бус гишүүдийн холбоо 2017-04-13
7 Б. Оргил Төсөл хариуцсан ажилтан Удирдлагын академын дэргэдэх, төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат бус гишүүдийн холбоо 2017-04-13
8 Б. Баттүвшин Хувиараа Хувиараа Удирдлагын академын дэргэдэх, төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат бус гишүүдийн холбоо 2017-04-13
9 Ц. Жамъянсүрэн Хувиараа Удирдлагын академын дэргэдэх, төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат бус гишүүдийн холбоо 2017-04-13
10 С. Мөнхбат ХУД, МАНХ Дэд дарга Удирдлагын академын дэргэдэх, төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат бус гишүүдийн холбоо 2017-04-02
11 С. Насанжаргал 25-р Суваг ТВ мэдээний алба Мэдээний албаны дарга Удирдлагын академын дэргэдэх, төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат бус гишүүдийн холбоо 2017-04-02
12 Л. Өнөрбилэг БТТ ХХК Ерөнхий Инженер Удирдлагын академын дэргэдэх, төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат бус гишүүдийн холбоо 2017-04-02
13 Д. Ган-Эрдэнэ ДЦС4 ТӨХК Хуулийн мэрэгжилтэн Удирдлагын академын дэргэдэх, төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат бус гишүүдийн холбоо 2017-04-02
14 Б. Батболд Хувиараа Удирдлагын академын дэргэдэх, төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат бус гишүүдийн холбоо 2017-04-02
15 Д. Энхжаргал Эрдэнэс-Монгол ХХК хараат бус Удирдлагын академын дэргэдэх, төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат бус гишүүдийн холбоо 2017-04-02
16 Д. Отгонжаргал ЗГХЭГ Зөвлөх Удирдлагын академын дэргэдэх, төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат бус гишүүдийн холбоо 2017-04-02
17 М. Лхагвасүрэн Хөвсгөл ИТХ НЯ-БО Удирдлагын академын дэргэдэх, төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат бус гишүүдийн холбоо 2017-04-02
18 С. Сүхтөмөр ЭХБУТ ХХК Захирал Удирдлагын академын дэргэдэх, төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат бус гишүүдийн холбоо 2017-04-02
19 Б. Энхбаяр УСУКОАЛ ХХК Ерөнхий менежер Удирдлагын академын дэргэдэх, төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат бус гишүүдийн холбоо 2017-04-02
20 Х. Халиун Шивээ Овоо ХХК Зөвлөх Удирдлагын академын дэргэдэх, төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат бус гишүүдийн холбоо 2017-04-02
21 П. Дарамрагчаа Nнтер Аудит ХХК Гүйцэтгэх захирал Удирдлагын академын дэргэдэх, төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат бус гишүүдийн холбоо 2017-04-02
22 Н. Пүрэвсүрэн Хөвсгөл аймаг ЗДТГ Дарга Удирдлагын академын дэргэдэх, төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат бус гишүүдийн холбоо 2017-04-02
23 Г. Бүрэнтөгс Мандал Алтай групп ХХК Санхүүгийн албаны Дарга Удирдлагын академын дэргэдэх, төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат бус гишүүдийн холбоо 2017-04-02
24 Ш. Алтанчимэг ШӨХТГ Дарга Удирдлагын академын дэргэдэх, төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат бус гишүүдийн холбоо 2017-04-02
25 Б. Түмэндэмбэрэл Завхан баялаг ХК НЯ-БО Удирдлагын академын дэргэдэх, төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат бус гишүүдийн холбоо 2017-04-02
26 Б. Энхболд Сонор трэйд ХХК Захирал Удирдлагын академын дэргэдэх, төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат бус гишүүдийн холбоо 2017-04-02
27 О. Бат-Амгалан Стратегийн Академи Секторийн Эрхлэгч Удирдлагын академын дэргэдэх, төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат бус гишүүдийн холбоо 2017-04-02
28 Б. Батбаатар Стратегийн Академи Эрдэмтэн нарийн бичгийн дарга Удирдлагын академын дэргэдэх, төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат бус гишүүдийн холбоо 2017-04-02
29 Ц. Заяхүү Стратегийн Академи Орлогч захирал Удирдлагын академын дэргэдэх, төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат бус гишүүдийн холбоо 2017-04-02
30 М. Оргил Стратегийн Академи Менежер Удирдлагын академын дэргэдэх, төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат бус гишүүдийн холбоо 2017-04-02
31 М. Ган-Эрдэнэ Барс ХТ гүйцэтгэх захирал Монголын үнэт цаасны арилжаа эрхлэгчдийн холбоо 2017-03-25
32 Ч. Нандинтуяа МХБ ТӨХК ТУЗ-ийн нарийн бичиг Монголын үнэт цаасны арилжаа эрхлэгчдийн холбоо 2017-03-25
33 Т. Одням Би Ди Сек ҮЦК ХК ТУЗ-ийн гишүүн Монголын үнэт цаасны арилжаа эрхлэгчдийн холбоо 2017-03-25
34 Б. Жамъяндорж ҮЦТХТ ХХК ТУЗ-ийн нарийн бичиг Монголын үнэт цаасны арилжаа эрхлэгчдийн холбоо 2017-03-25
35 П. Ганзориг ҮЦТХТ ХХК ТУЗ-ийн гишүүн Монголын үнэт цаасны арилжаа эрхлэгчдийн холбоо 2017-03-25
36 Н. Мөнхдалай ҮЦТХТ ХХК ТУЗ-ийн гишүүн Монголын үнэт цаасны арилжаа эрхлэгчдийн холбоо 2017-03-25
37 Н. Ундраа ҮЦТХТ ХХК ТУЗ-ийн гишүүн Монголын үнэт цаасны арилжаа эрхлэгчдийн холбоо 2017-03-25
38 Д. Баярмагнай ҮЦТХТ ХХК ТУЗ-ийн гишүүн Монголын үнэт цаасны арилжаа эрхлэгчдийн холбоо 2017-03-25
39 Ө. Баттулга ҮЦТХТ ХХК ТУЗ-ийн дарга Монголын үнэт цаасны арилжаа эрхлэгчдийн холбоо 2017-03-25
40 Ж. Баттулга Монголын үнэт цаасны арилжаа эрхлэгчдийн холбоо 2017-03-25
41 Д. Батцэцэг ХАА-н Бирж ХХК Ерөнхий нябо Монголын үнэт цаасны арилжаа эрхлэгчдийн холбоо 2017-03-25
42 Д. Болорцэцэг Даваанбулаг ХК нябо Монголын үнэт цаасны арилжаа эрхлэгчдийн холбоо 2017-03-25
43 В. Баттулга Даваанбулаг ХК ТУЗ-ийн дарга Монголын үнэт цаасны арилжаа эрхлэгчдийн холбоо 2017-03-25
44 Ж. Мөнхбаяр Даваанбулаг ХК ТУЗ-ийн гишүүн Монголын үнэт цаасны арилжаа эрхлэгчдийн холбоо 2017-03-25
45 Д. Түмэннасан Даваанбулаг ХК ТУЗ-ийн гишүүн Монголын үнэт цаасны арилжаа эрхлэгчдийн холбоо 2017-03-25
46 Д. Ундармаа Даваанбулаг ХК ТУЗ-ийн гишүүн Монголын үнэт цаасны арилжаа эрхлэгчдийн холбоо 2017-03-25
47 Ү. Алтаншагай АТТ ХХК ТУЗ-ийн гишүүн Монголын үнэт цаасны арилжаа эрхлэгчдийн холбоо 2017-03-25
48 З. Батгэрэл АТТ ХХК ТУЗ-ийн гишүүн Монголын үнэт цаасны арилжаа эрхлэгчдийн холбоо 2017-03-25
49 А. Баярмагнай АТТ ХХК хуулийн зөвлөх Монголын үнэт цаасны арилжаа эрхлэгчдийн холбоо 2017-03-25
50 О. Эрдэнэгэрэл АТТ ХХК гүйцэтгэх захирал Монголын үнэт цаасны арилжаа эрхлэгчдийн холбоо 2017-03-25