Овог : Басхүү

Нэр : Үлэмж

Хүйс : эмэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.