Сургалтанд хамрагдагсад

Овог, нэр Компани Албан тушаал Сургалтын байгууллага Гэрчилгээ авсан огноо
1 С. Дэлгэрбаяр Атмор ХХК гүйцэтгэх захирал Монголын үнэт цаасны арилжаа эрхлэгчдийн холбоо 2017-04-15
2 Д. Цолмонбаатар ШУТИС, Механик тээврийн сургууль захирал Монголын үнэт цаасны арилжаа эрхлэгчдийн холбоо 2017-04-15
3 Ц. Батсүх Монголын үнэт цаасны арилжаа эрхлэгчдийн холбоо 2017-04-15
4 Ө. Энхбилэг Атмор ХХК ТУЗ-ийн гишүүн Монголын үнэт цаасны арилжаа эрхлэгчдийн холбоо 2017-04-15
5 С. Нямдолгор Монголын үнэт цаасны арилжаа эрхлэгчдийн холбоо 2017-04-15
6 Б. Тогос-Эрдэнэ Анд-Энерги ХХК Хүний нөөцийн менежер Монголын үнэт цаасны арилжаа эрхлэгчдийн холбоо 2017-04-15
7 Б. Пүрэвдолгор Анд-Энерги ХХК ТУЗ-ийн нарийн бичиг Монголын үнэт цаасны арилжаа эрхлэгчдийн холбоо 2017-04-15
8 Л. Итгэлт ТУЗ-ийн гишүүн Монголын үнэт цаасны арилжаа эрхлэгчдийн холбоо 2017-04-15
9 Д. Алтангэрэл Анд-Энерги ХХК ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Монголын үнэт цаасны арилжаа эрхлэгчдийн холбоо 2017-04-15
10 Х. Баярсайхан Анд-Энерги ХХК ТУЗ-ийн гишүүн Монголын үнэт цаасны арилжаа эрхлэгчдийн холбоо 2017-04-15
11 Т. Барс Анд-Энерги ХХК ТУЗ-ийн гишүүн Монголын үнэт цаасны арилжаа эрхлэгчдийн холбоо 2017-04-15
12 Г. Түвшин Анд-Энерги ХХК ТУЗ-ийн гишүүн Монголын үнэт цаасны арилжаа эрхлэгчдийн холбоо 2017-04-15
13 Д. Мөнхбаяр Анд-Энерги ХХК ТУЗ-ийн гишүүн Монголын үнэт цаасны арилжаа эрхлэгчдийн холбоо 2017-04-15
14 Ц. Гүррагчаа Анд-Энерги ХХК ТУЗ-ийн гишүүн Монголын үнэт цаасны арилжаа эрхлэгчдийн холбоо 2017-04-15
15 А. Баярхүү Би Ар Эйч ХХК гүйцэтгэх захирал Монголын үнэт цаасны арилжаа эрхлэгчдийн холбоо 2017-04-15
16 Б. Бадамжаргал Эрдэс холдинг ХХК Хуулийн зөвлөх Монголын үнэт цаасны арилжаа эрхлэгчдийн холбоо 2017-04-15
17 H. Fujimoto Удирдлагын академын дэргэдэх, төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат бус гишүүдийн холбоо 2017-04-13
18 Б. Алтанцэцэг Удирдлагын академын дэргэдэх, төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат бус гишүүдийн холбоо 2017-04-13
19 Ц. Гэрэл Удирдлагын академын дэргэдэх, төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат бус гишүүдийн холбоо 2017-04-13
20 С. Отгонбат Удирдлагын академын дэргэдэх, төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат бус гишүүдийн холбоо 2017-04-13
21 С. Пүрэвжав Удирдлагын академын дэргэдэх, төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат бус гишүүдийн холбоо 2017-04-13
22 Б. Түвшинжаргал Удирдлагын академын дэргэдэх, төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат бус гишүүдийн холбоо 2017-04-13
23 Б. Түвшинтөр Удирдлагын академын дэргэдэх, төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат бус гишүүдийн холбоо 2017-04-13
24 С. Намасрайжав Удирдлагын академын дэргэдэх, төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат бус гишүүдийн холбоо 2017-04-13
25 Ц. Нарантуяа Төв АЗЗА, Эрдэнэсант АЗЗА ТӨХК ТУЗ-н нарийн бичгийн дарга Удирдлагын академын дэргэдэх, төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат бус гишүүдийн холбоо 2017-04-13
26 Б. Соёллхам Эрдэнэсант-АЗЗА ТӨХК   ТУЗ-ийн нарийн бичиг Удирдлагын академын дэргэдэх, төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат бус гишүүдийн холбоо 2017-04-13
27 Ц. Энхзул Дулаан Шарын гол ТӨХК Дотоод хяналтын ажилтан, ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга Удирдлагын академын дэргэдэх, төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат бус гишүүдийн холбоо 2017-04-13
28 Б. Сүхболд Шивээ Овоо ХК Төлөөлөн удирдах зөвлөл Удирдлагын академын дэргэдэх, төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат бус гишүүдийн холбоо 2017-04-13
29 Б. Нарангоо V тв Сэтгүүлч Удирдлагын академын дэргэдэх, төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат бус гишүүдийн холбоо 2017-04-13
30 Ч. Дэлгэрцэцэг Хувиараа Хувиараа Удирдлагын академын дэргэдэх, төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат бус гишүүдийн холбоо 2017-04-13
31 Т. Найдан МАИ НЯ-БО Удирдлагын академын дэргэдэх, төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат бус гишүүдийн холбоо 2017-04-13
32 Ж. Тамир ТЗҮГ Дарга Удирдлагын академын дэргэдэх, төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат бус гишүүдийн холбоо 2017-04-13
33 Б. Оргил Төсөл хариуцсан ажилтан Удирдлагын академын дэргэдэх, төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат бус гишүүдийн холбоо 2017-04-13
34 Б. Баттүвшин Хувиараа Хувиараа Удирдлагын академын дэргэдэх, төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат бус гишүүдийн холбоо 2017-04-13
35 Ц. Жамъянсүрэн Хувиараа Удирдлагын академын дэргэдэх, төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат бус гишүүдийн холбоо 2017-04-13
36 С. Мөнхбат ХУД, МАНХ Дэд дарга Удирдлагын академын дэргэдэх, төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат бус гишүүдийн холбоо 2017-04-02
37 С. Насанжаргал 25-р Суваг ТВ мэдээний алба Мэдээний албаны дарга Удирдлагын академын дэргэдэх, төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат бус гишүүдийн холбоо 2017-04-02
38 Л. Өнөрбилэг БТТ ХХК Ерөнхий Инженер Удирдлагын академын дэргэдэх, төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат бус гишүүдийн холбоо 2017-04-02
39 Д. Ган-Эрдэнэ ДЦС4 ТӨХК Хуулийн мэрэгжилтэн Удирдлагын академын дэргэдэх, төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат бус гишүүдийн холбоо 2017-04-02
40 Б. Батболд Хувиараа Удирдлагын академын дэргэдэх, төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат бус гишүүдийн холбоо 2017-04-02
41 Д. Энхжаргал Эрдэнэс-Монгол ХХК хараат бус Удирдлагын академын дэргэдэх, төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат бус гишүүдийн холбоо 2017-04-02
42 Д. Отгонжаргал ЗГХЭГ Зөвлөх Удирдлагын академын дэргэдэх, төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат бус гишүүдийн холбоо 2017-04-02
43 М. Лхагвасүрэн Хөвсгөл ИТХ НЯ-БО Удирдлагын академын дэргэдэх, төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат бус гишүүдийн холбоо 2017-04-02
44 С. Сүхтөмөр ЭХБУТ ХХК Захирал Удирдлагын академын дэргэдэх, төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат бус гишүүдийн холбоо 2017-04-02
45 Б. Энхбаяр УСУКОАЛ ХХК Ерөнхий менежер Удирдлагын академын дэргэдэх, төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат бус гишүүдийн холбоо 2017-04-02
46 Х. Халиун Шивээ Овоо ХХК Зөвлөх Удирдлагын академын дэргэдэх, төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат бус гишүүдийн холбоо 2017-04-02
47 П. Дарамрагчаа Nнтер Аудит ХХК Гүйцэтгэх захирал Удирдлагын академын дэргэдэх, төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат бус гишүүдийн холбоо 2017-04-02
48 Н. Пүрэвсүрэн Хөвсгөл аймаг ЗДТГ Дарга Удирдлагын академын дэргэдэх, төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат бус гишүүдийн холбоо 2017-04-02
49 Г. Бүрэнтөгс Мандал Алтай групп ХХК Санхүүгийн албаны Дарга Удирдлагын академын дэргэдэх, төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат бус гишүүдийн холбоо 2017-04-02
50 Ш. Алтанчимэг ШӨХТГ Дарга Удирдлагын академын дэргэдэх, төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат бус гишүүдийн холбоо 2017-04-02