Сургалтанд хамрагдагсад

Овог, нэр Компани Албан тушаал Сургалтын байгууллага Гэрчилгээ авсан огноо
1 М. Болорчимэг Монголын Үндэсний Худалдаа Аж Үйлдвэрийн Танхим 2018-05-30
2 Б. Соёл-Эрдэнэ Монголын Үндэсний Худалдаа Аж Үйлдвэрийн Танхим 2018-05-30
3 М. Юкихиро Монголын Үндэсний Худалдаа Аж Үйлдвэрийн Танхим 2018-05-30
4 Б. Эрхэс Монголын Үндэсний Худалдаа Аж Үйлдвэрийн Танхим 2018-05-30
5 А. Хосбаяр Монголын Үндэсний Худалдаа Аж Үйлдвэрийн Танхим 2018-05-30
6 З. Шинэ-Од Монголын Үндэсний Худалдаа Аж Үйлдвэрийн Танхим 2018-05-30
7 М. Энхболд Тавантолгой ХК Цалингийн нягтлан Удирдлагын академын дэргэдэх, төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат бус гишүүдийн холбоо 2018-05-30
8 Б. Тогтох Тавантолгой ХК оффис менежер Удирдлагын академын дэргэдэх, төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат бус гишүүдийн холбоо 2018-05-30
9 З. Наранзаяа Тавантолгой ХК БОрчны ахлах ажилтан Удирдлагын академын дэргэдэх, төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат бус гишүүдийн холбоо 2018-05-30
10 З. Эрдэнэбаяр Тавантолгой ХК Ахлах инженер Удирдлагын академын дэргэдэх, төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат бус гишүүдийн холбоо 2018-05-30
11 Ө. Батбаатар Тавантолгой ХК ОНХ төлөөлөгч Удирдлагын академын дэргэдэх, төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат бус гишүүдийн холбоо 2018-05-30
12 Э. Өлзийжаргал Тавантолгой ХК ОНХ төлөөлөгч Удирдлагын академын дэргэдэх, төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат бус гишүүдийн холбоо 2018-05-30
13 Г. Лхагваа Тавантолгой ХК СХН менежер Удирдлагын академын дэргэдэх, төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат бус гишүүдийн холбоо 2018-05-30
14 И. Амарсанаа Тавантолгой ХК НҮалбаны дарга Удирдлагын академын дэргэдэх, төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат бус гишүүдийн холбоо 2018-05-30
15 С. Хайдавдорж Тавантолгой ХК Ерөнхий механик Удирдлагын академын дэргэдэх, төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат бус гишүүдийн холбоо 2018-05-30
16 Б. Батзориг Тавантолгой ХК ХАБЭА албаны дарга Удирдлагын академын дэргэдэх, төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат бус гишүүдийн холбоо 2018-05-30
17 Ц. Батсайхан Тавантолгой ХК ҮЭДэд захирал Удирдлагын академын дэргэдэх, төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат бус гишүүдийн холбоо 2018-05-30
18 В. Мөнхбат Тавантолгой ХК ТУЗ ийн гишүүн Удирдлагын академын дэргэдэх, төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат бус гишүүдийн холбоо 2018-05-30
19 Л. Батбаатар Тавантолгой ХК ТУЗ ийн гишүүн Удирдлагын академын дэргэдэх, төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат бус гишүүдийн холбоо 2018-05-30
20 Т. Алтансүх Тавантолгой ХК ТУЗ ийн гишүүн Удирдлагын академын дэргэдэх, төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат бус гишүүдийн холбоо 2018-05-30
21 С. Мөнхбаяр Тавантолгой ХК ТУЗийн дарга Удирдлагын академын дэргэдэх, төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат бус гишүүдийн холбоо 2018-05-30
22 Н. Дулмаа ТӨБЗГ Мэргэжилтэн Удирдлагын академын дэргэдэх, төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат бус гишүүдийн холбоо 2018-05-27
23 Б. Байгалмаа Зам тээврийн хөгжлийн яам Мэргэжилтэн Удирдлагын академын дэргэдэх, төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат бус гишүүдийн холбоо 2018-05-27
24 Э. Солонго Зам тээврийн хөгжлийн яам Мэргэжилтэн Удирдлагын академын дэргэдэх, төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат бус гишүүдийн холбоо 2018-05-27
25 Ц. Нэргүйбаатар Зам тээврийн хөгжлийн яам Мэргэжилтэн Удирдлагын академын дэргэдэх, төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат бус гишүүдийн холбоо 2018-05-27
26 С. Мяндасмаа Зам тээврийн хөгжлийн яам Мэргэжилтэн Удирдлагын академын дэргэдэх, төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат бус гишүүдийн холбоо 2018-05-27
27 Х. Энэрэлсайхан Зам тээврийн хөгжлийн яам Мэргэжилтэн Удирдлагын академын дэргэдэх, төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат бус гишүүдийн холбоо 2018-05-27
28 Ц. Баяртогтох Эмпати ертөнц Хуулийн зөвлөх Удирдлагын академын дэргэдэх, төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат бус гишүүдийн холбоо 2018-05-27
29 Н. Баясгалан Тагнуулын ерөнхий газар Газрын дарга Удирдлагын академын дэргэдэх, төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат бус гишүүдийн холбоо 2018-05-27
30 М. Лхагважав ТӨБЗГ Мэргэжилтэн Удирдлагын академын дэргэдэх, төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат бус гишүүдийн холбоо 2018-05-27
31 Ч. Отгонбаатар Д Ү төв гэрээний мэргэжилтэн Удирдлагын академын дэргэдэх, төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат бус гишүүдийн холбоо 2018-05-27
32 Т. Амарсайхан Арилжааны төлбөр тооцоо ХК ТУЗ-ийн гишүүн Монголын үнэт цаасны арилжаа эрхлэгчдийн холбоо 2018-05-26
33 Б. Лхагва-Очир Арилжааны төлбөр тооцоо ХК ТУЗ-ийн гишүүн Монголын үнэт цаасны арилжаа эрхлэгчдийн холбоо 2018-05-26
34 Х. Мөнхцэцэг Монсек ҮЦК ХХК Дилер Монголын үнэт цаасны арилжаа эрхлэгчдийн холбоо 2018-05-26
35 Ш. Уянга Монголын үнэт цаасны арилжаа эрхлэгчдийн холбоо 2018-05-26
36 С. Батсүрлэг Монголын үнэт цаасны бирж ХХК ТУЗ-ийн нарийн бичиг Монголын үнэт цаасны арилжаа эрхлэгчдийн холбоо 2018-05-26
37 А. Ганзориг Арилжааны төлбөр тооцоо ХК ЗСА-ны дарга Монголын үнэт цаасны арилжаа эрхлэгчдийн холбоо 2018-05-26
38 Ц. Дуламжав Дорнод авто зам ТУЗ-ийн гишүүн Монголын үнэт цаасны арилжаа эрхлэгчдийн холбоо 2018-05-26
39 Э. Түвшин Дорнод авто зам ТУЗ-ийн гишүүн Монголын үнэт цаасны арилжаа эрхлэгчдийн холбоо 2018-05-26
40 С. Болд Дархан хөвөн ХК ТУЗ-ийн гишүүн Монголын үнэт цаасны арилжаа эрхлэгчдийн холбоо 2018-05-26
41 Т. Одонтуяа Дархан хөвөн ХК ТУЗ-ийн гишүүн Монголын үнэт цаасны арилжаа эрхлэгчдийн холбоо 2018-05-26
42 Л. Батжаргал Дархан хөвөн ХК ТУЗ-ийн гишүүн Монголын үнэт цаасны арилжаа эрхлэгчдийн холбоо 2018-05-26
43 Э. Хандаа Дархан хөвөн ХК ТУЗ-ийн гишүүн Монголын үнэт цаасны арилжаа эрхлэгчдийн холбоо 2018-05-26
44 Ж. Болдбаатар Дархан хөвөн ХК ТУЗ-ийн гишүүн Монголын үнэт цаасны арилжаа эрхлэгчдийн холбоо 2018-05-26
45 Б. Байгаль Дархан хөвөн ХК ТУЗ-ийн гишүүн Монголын үнэт цаасны арилжаа эрхлэгчдийн холбоо 2018-05-26
46 Б. Батбямба НИТХ Ажлын албаны дарга Удирдлагын академын дэргэдэх, төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат бус гишүүдийн холбоо 2018-05-07
47 Б. Мягмаржав Мега менежмент Захирал Удирдлагын академын дэргэдэх, төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат бус гишүүдийн холбоо 2018-05-07
48 Э. Энхмөнх Эрчим хүчний яам Мэргэжилтэн Удирдлагын академын дэргэдэх, төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат бус гишүүдийн холбоо 2018-05-07
49 А. Энхбаяр Засгийн газрын хэрэг эрхлэх газар Мэргэжилтэн Удирдлагын академын дэргэдэх, төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат бус гишүүдийн холбоо 2018-05-07
50 Г. Түвдэндорж Сангийн яам Газрын захирал Удирдлагын академын дэргэдэх, төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат бус гишүүдийн холбоо 2018-05-07