Овог : Очирваань

Нэр : Чимгээ

Хүйс : эмэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.