Овог : Жамбалжамц

Нэр : Оджаргал

Хүйс : эрэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.