Овог : Батбаатар

Нэр : Энхмандах

Хүйс : эмэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.