Овог : Бямбаа

Нэр : Мягмаржаргал

Хүйс : эрэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.